PHIM TRONG TUẦN

Phim truyện 7 giờ 00 : 

    Nợ tình

Phim truyện VN 7 giờ 45 : 

   Tỷ phú tưng

Phim truyện 11  giờ : 

    Chuyện của Ren 

Phim truyện 12  giờ :

    Quí phu nhân

Phim truyện 14 giờ : 

  Tân thần điêu đại hiệp 

Phim truyện VN 16 giờ : 

    Sỏi đá cũng biết yêu

Phim truyện 18 giờ : 

      Vương giả Thanh Phong

Phim truyện 20 giờ  40 : 

       Thiên thần báo thù

Phim truyện VN 21 giờ 30 : 

       Hợp đồng scandal

  TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
                    THÔNG TIN THỜI TIẾT
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Hướng dẫn làm Giấy biên nhận giữ đăng ký ô tô thế chấp ngân hàng
Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có hướng dẫn cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Ngày 15/8/2017, tại văn bản 8601/VPCP-CN, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến cho phép người điều khiển phương tiện giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng (TCTD) còn hiệu lực thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian TCTD giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn TCTD cấp giấy biên nhận nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 31/8/ 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Giấy biên nhận thế chấp).

Theo văn bản 7000/NHNN-PC, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp của TCTD, chi nhánh ngân hàng được thực hiện như sau:

Về trách nhiệm cấp Giấy biên nhận thế chấp

Theo văn bản 7000/NHNN-PC, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp (sau đây gọi tắt là TCTD nhận thế chấp) có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp một (1) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp khi TCTD nhận thế chấp phương tiện giao thông.

Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

Về nội dung của Giấy biên nhận thế chấp

Về nội dung Giấy biên nhận thế chấp, theo văn bản 7000/NHNN-PC, Giấy biên nhận thế chấp phải bao gồm ít nhất các nội dung sau: (i) Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp; (ii) Số Giấy biên nhận thế chấp; (iii) Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp; (iv) Tên của bên thế chấp; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân; (v) Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông; (vi) Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp; (vii) Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Về thời hạn cấp Giấy biên nhận

Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một (1) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc: (i) Kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc (ii) Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Về thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp

Theo văn bản 7000/NHNN-PC, thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.

Về cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp

Tại văn bản số 7000/NHNN-PC, việc cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện trong hai trường hợp: Thứ nhất, khi bị hư hỏng Giấy biên nhận thế chấp; thứ hai, khi cần thay đổi thông tin trên Giấy biên nhận thế chấp.

Để được cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp và TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp một (1) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Về cấp lại Giấy biên nhận thế chấp

Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện trong hai trường hợp sau: (i) Khi có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp; (ii) Khi mất Giấy biên nhận thế chấp.

Trường hợp TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấpdẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp; TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp lại một (1) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Trường hợp mất Giấy biên nhận thế chấp, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau: (i) Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo; (ii) TCTD nhận thế chấp cấp lại một (01) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Về hướng dẫn chuyển tiếp

Đối với các trường hợp thế chấp phương tiện giao thông trước ngày 01 tháng 09 năm 2017, theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp cho các trường hợp này được thực hiện như sau:

Thứ nhất, trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 31/8/2017, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo cho bên thế chấp về việc TCTD nhận thế chấp cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD;

Thứ hai, trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một (1) bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, một (1) bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp theo hướng dẫn tại văn bản này.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định rõ Văn bản xác nhận của TCTD nhận thế chấp về việc TCTD giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 1/9/2017 không có giá trị kể từ ngày 1/12/2017.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm: (i) Tổ chức thực hiện cấp Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong toàn hệ thống theo đúng hướng dẫn; (ii) Phối hợp với Bộ Công an trong quá trình trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp Giấy biên nhận thế chấp khi có yêu cầu./.


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ  (Cập nhật ngày 04-09-2017)    Các tin liên quan:
  Bệ đỡ của Chính phủ và kỳ vọng đối với doanh nghiệp (04-09-2017)
  Phạt tới 200 triệu đồng đối với vi phạm về an toàn thực phẩm (01-09-2017)
  Bất cập BOT giao thông: Sẽ điều chỉnh giá và minh bạch thu phí (01-09-2017)
  Ký thỏa thuận thuộc chuỗi Dự án khí Lô B - Ô Môn (01-09-2017)
  Lập đề án thí điểm cơ chế tích tụ đất đai tại Thái Bình, Hà Nam (01-09-2017)
       Lịch phát sóng hôm nay

Thứ ba -26/06/2018

 

06h00:   Thời sự BTV

06h30:   Ca nhạc

07h00:   Phim truyện: Thử thách tình đời (T.78)

07h45:   Phim truyện VN: Cao hơn bầu trời (T.48)

08h30:   Khám phá thế giới

09h00:   Phim hoạt hình

10h00:   Phim tài liệu

10h30:   Ca nhạc

11h00:   Phim truyện VN: Tình và lý (T.4)

11h45:   Thời sự BTV

12h00:   Bản tin thị trường

12h10:   Phim truyện: Mẹ hổ bố mèo (T.42)

13h00:   Phim hoạt hình

13h20:   Khám phá thế giới

14h00:   Phim truyện: Vụ án cây trâm vàng (T.25+26)

15h30:   Ca nhạc

16h00:   Phim truyện VN: Con gái ông trùm (T.27)

16h45:   Làm đẹp thời trang

17h00:   Nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật trang trí nội thất Café(15-5/6)

17h15:   Phim tài liệu

17h40:   Ca nhạc

18h00:   Phim truyện: Thanh Vân Chí (T.58)

19h00:   Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN

19h50:   Thời sự BTV

20h15:   Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo

20h30:   Pháp luật và đời sống: Phân biệt hoạt động giữa công chứng và chứng thực

20h50:   Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã (T.36)

21h35:   Bản tin thị trường

21h45:   Phim truyện VN: Nỗi buồn có mắt (T.7)

22h30:   Thời sự BTV

22h55:   Nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật trang trí nội thất Café

       Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               65
  Số lượt truy cập: 11013972
Báo Bình Định
VTC News
Đài Truyền hình Việt Nam
Ban Thanh thiếu niên - Đài THVN
Radio Viet nam
So noi vu
So ke hoach
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 23 Mai Xuân Thưởng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3822735 - Fax: (056) 3824718 - Email: btv@binhdinhtv.vn
Giấy phép thiết lập Website số 246/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh,
truyền hình và TTĐT - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 26/10/2010.
Chịu trách nhiệm nội dung: PHẠM VĨNH THÁI, Giám đốc